Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

MKL-0001/68/23/16 Zapytanie ofertowe – na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

 

logo rpo 

 

Kolbuszowa, 9 pażdziernika2017 r.

MKL-0001/68/23/16

Zapytanie ofertowe – na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej"

 

Więcej…

 

MKL-0001/68/18/16 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

logo rpo

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Więcej…

 

MKL-0001/68/18/16 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

logo rpo

Kolbuszowa, 04-10-2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej", nr sprawy MKL-0001/68/18/16

Więcej…

 

MKL-0001/68/18/16 Zapytanie ofertowe – na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

 

logo rpo 

 

Kolbuszowa, 19 września 2017 r.

MKL-0001/68/18/16

Zapytanie ofertowe – na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej"

 

Więcej…

 

A.261.11.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 07.09.2017

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków stajni z Bud Łańcuckich i plebani z Ostrów Tuszowskich , przyłącza przeciwpożarowego do założenia Plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36” w ramach zadania  pn. „Budowa założenia plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: A.261.11.2017

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty