Podkarpackie Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

R.081.1.6.2018 Konserwacja i modernizacja urządzeń wodnych młyna z Żołyni Dolnej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Kolbuszowa. dnia 14.06.2018 r.

R.081.1.6.2018

 

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Konserwacja i modernizacja urządzeń wodnych młyna z Żołyni Dolnej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

Więcej…

 

MKL-0001/68/52/16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

rpo

 

 Kolbuszowa, 26 kwietnia 2018 r.

MKL-0001/68/52/16

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: dostawa wyposażenia Dworu z Brzezin (meble, wystrój) w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr sprawy MKL-0001/68/52/16.

Więcej…

 

MKL-0001/68/52/16 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

rpo

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dot. zapytania ofertowego – dostawa wyposażenia Dworu z Brzezin (meble, wystrój) w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”.

 

Więcej…

 

MKL-0001/68/52/16 Dostawa wyposażenia Dworu z Brzezin

rpo

 

Kolbuszowa, 9.04.2018 r.

MKL-0001/68/52/16

 

Zapytanie ofertowe – dostawa wyposażenia Dworu z Brzezin (meble, wystrój) w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" z podziałem na części

Zapytanie ofertowe z 9.04.2018 r.

załączniki do zapytania ofertowego

1. Opis przedmiotu zamówienia część 1

2. Opis przedmiotu zamówienia część 2

3. Opis przedmiotu zamówienia część 3

4. Formularz ofertowy.

5. Wzór umowy.

5.1 Wrór gwarancji

6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

7. Oświadczenia o spełnianiu warunków

 

 

MKL-0001/68/23/16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

logo rpo

Kolbuszowa, 19.10.2017

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej", nr sprawy MKL-0001/68/23/16

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty